Thông tin cần biết


Nội dung chương trình

Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là đơn vị chủ trì thực hiện nhằm tập hợp, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng trí thức, khoa học trẻ thành phố đem kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là chương trình nông thôn mới.

Chương trình được triển khai, tổ chức từ tháng 02/2018 đến tháng 11/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các huyện ngoại thành và các tỉnh thành lân cận.

xem thêm

Liên hệ đăng ký

Phương thức đăng ký
Thông tin liên hệ

xem thêm